jueves, 26 de febrero de 2009

Els mitjans publics de la nostra Vila están sent un mal exemple

En les darrers dies s´ha rebut a diferents correus electronics amb remitent de l´Ajuntament d´Argentona, concretament desde el mail de l´asssesora en materia de comunicació , una informació relativa a una manifestació convocada per determinades plataformes de recolsament al català. Sobta rebre aquesta manera de procedir quant aquesta iniciativa ni es de caracter municipal ni te res a veure amb el nostre muncipi i en cap cas s´ha debatut en cap junta de portaveus aquesta iniciativa.

Sobta rebre aquesta informació perque en diferents reunions del Consell de Mitjans es va decidir no utilitzar els mitjans públics per fer propaganda d´iniciatives politiques sino fos amb el consecuent pagament de tarifa poublicitaria. Sobta perque en els darrers temps els mitjans publics de la nostra Vila están sent un mal exemple del que és la utilització interesada i partidista del mateixos i al mateix temps com desde el govern no es far res per evitar el seu ofegament informatiu i economic .

Davant d´aquestes questions el PP de la Vila vol saber:

-Perque s´ha utilitzat la infraestructura municipal que paguen tots els argentonis per informar d´ una iniciativa privada?

- Quants correus electronics s´han enviat per informar d´aquesta convocatoria?
- A quina gent s´ha enviat aquesta informació?
- Quin cost ha tingut aquest enviament?
- La iniciativa ha estat propomoguda per l´equip de govern o el seu alcalde?
- I en cas de que fos així per quin motiu,? donat que no es tracta de cap iniciativa ni informació municipal.
- En cas de que la iniciativa hagui estat presa per la persona responsable de l´enviament ( l´assesora de comunicació) el PP exigeix la seva destitució inmediata.

El PP vol denunciar una vegada més la utilització partidista que fa el govern dels mitjans de comunicació i de les noves tecnologies per informar només d´alló que l´interesa, i ocultan a la oponició pública l´informació real del que pasa a la Vila.

No hay comentarios:

Publicar un comentario