lunes, 17 de enero de 2011

INTERPEL•LACIÓ de la SALA


Desprès de tres anys de promeses, finalment aquest passat cap de setmana s’ha dut a terme la inauguració de La sala. Una inauguració que tot i duplicar-se a través dels mitjans públics de la Vila i de tots els suports municipals disponibles no ha estat rebut de manera entusiasta pel poble. Entenem que hi ha hagut massa enganys i per això ja ningú es creu res.

Tot i reconèixer que fa goig veure una instal•lació d’aquesta mena a disposició de la Vila voldria plantejar algunes preguntes que plantegen alguns dubtes que creiem que els ciutadans mereixen conèixer:


• Una vegada feta aquesta inauguració quins son els plans pels propers mesos?
• Quin ha estat la despesa exacta de la posada en marxa de La sala?
• Quant s’ha recaptat en la seva posada en servei i quin son els plantejaments respecte d’ingressos i despeses?
• Quin ha estat el funcionament del servei de bar?
• A qui se i sota quins criteris s’ha donat aquest servei?
• Qui es el màxim responsable d’aquest equipament?
• Quina es la herència que vostès deixaran des de el punt de vista de programació al proper equip de govern?
• Perquè aquesta inauguració s’ha portat a terme 5 mesos abans d’unes eleccions i no fa 3 anys tal i com vostès es van comprometre?

Aquestes qüestions son bàsiques per tal que els ciutadans no estiguin enganyats donat els antecedents que vostès tenen.

Només cal veure les promeses de cobriment de la piscina municipal ( que una vegada més està aturada), la construcció de la nova escola ( que mai es farà a on els vilatans van decidir) o el Pla de barris de El Cros en el que vostès s’han gastat 100.000 Euros per obrir una oficina però no fer cap actuació. Com vostès no son de fiar i mai compleixen les seves promeses per això el Partit Popular vol tenir respostes a aquestes qüestions.Atentament,


Jesús Hita Herrera
Portaveu Grup Municipal PPArgentona

No hay comentarios:

Publicar un comentario